Obavijesti
Obavijesti

Sinj,6.11.2019.

Obavijest o zamućenju vode

Velika količina kiše koja je jučer pala uzrokovala je zamućenje vode na vodozahvatu Ruda iznad maksimalno dozvoljenih koncentracija za mutnoću.

Tijekom dana očekujemo povećanje mutnoće vode u vodoopskrbnoj mreži na područjuSinja, Trilja, Otoka i Dicma.

Voda  se uredno dezinficira, a zbog mjera predostrožnosti preporuča se građanima da vodovodnu vodu za piće prokuhavaju, posebice za djecu, starije i kronične bolesnike

 

Mjere preporuke ostaju donormalizacije stanja.

30. 9. 2019.

Obavijest za potrošače vode vodoopskrbnog sustava Šilovka

U uzorcima vode s izvorišta Šilovka izmjerene su povećane vrijednosti za kloride u odnosu na MDK Povećani kloridi na ovom području su prirodnog porijekla i potječu od zaslanjenih potopljenih izvora u jezeru Peruća, a vrijednosti im rastu u sušnim razdobljima.

Procjena rizika za zdravlje NZJZ Splitsko-dalmatinske županije:

Nađene povećane vrijednosti klorida utječu na promjenu senzorskih svojstava, odnosno mijenjaju okus vode koji je nešto slaniji. Pri ovim koncentracijama ne postoji direktan rizik za zdravlje, jer je unos klorida putem vode zanemariv u odnosu na količine koje se unose hranom.

 

Dana 17. travnja 2019. g.  gradonačelnica Sinja Kristina Križanac, gradonačelnik Grada Trilja Ivan Šipić i načelnik Općine Otok Dušan Đula potpisali su Ugovor o partnerstvu na projektu ‘Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj’ s direktorom Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o., Milanom Smoljom. Potpisivanju Ugovora nazočio je i Ivan Bugarin Tehnički direktor  VODOVODA I ODVODNJE CETINSKE KRAJINE d.o.o. ujedno  i Voditelj projekta.

 

 Ugovor je potpisan u uredu gradonačelnice Križanac, a njegovim potpisivanjem stekli su se preduvjeti za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj“ čiji je potpis najavljen do kraja travnja 2019. godine.


Ukupan iznos prihvatljivih troškova projekta iznosi 302.669.801,30 kn, od čega su bespovratna sredstva u iznosu do 211.610.086,23 kn, sredstva Ministarstva zaštite okoliša i energetike 36.423.886,03 kn, a Hrvatskih voda 36.423.886,03 kn. Grad Sinj sudjeluje u Projektu s vlastitim sredstvima od 17.559.955,47 kn, Grad Trilj s 156.622,69 kn i Općina Otok s 495.364,85 kn.

Dana  25. travnja 2019. godine (četvrtak)  u Gradskoj vijećnici GradaSinja,  upriličena je svečanost zaključivanja i uručivanja Ugovora o sufinanciranju te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj“.

Ugovoresu potpisali ministar zaštite okoliša i energetike, g. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda, g. Zoran Đuroković, gradonačelnica Grada Sinja, gđa. Kristina Križanac, gradonačelnik Grada Trilja, g. Ivan Šipić , načelnik Općine Otok, g. Dušan Đula i direktor Vodovoda i odvodnje Cetinske Krajine d.o.o., g. Milan Smoljo.

Projekt se odnosi na sanaciju 1,3 km vodoopskrbnih cjevovoda i izgradnju 700 m novih vodoopskrbnih cjevovoda, rekonstrukciju i sanaciju 3 vodospreme, izgradnju 74 km gravitacijskih kolektora, izgradnju 4 km tlačnih cjevovoda, izgradnju 12 crpnih stanica, sanaciju 3,5 km postojećih gravitacijskih kolektora, dogradnju postojećeg uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda UPOV-a, III. stupnja pročišćavanja, kapaciteta 26.000 ES (ekvivalent stanovnika) te ispusnog cjevovoda do rijeke Cetine u duljini 5,5 km. Cilj Projekta je omogućiti razvoj i poboljšanje standarda pružanja vodnih usluga na području aglomeracije Sinj.

 

Dana 03. srpnja 2019. g. u uredu direktora VODOVODA I ODVODNJE CETINSKE KRAJINE d.o.o.  potpisan je  Ugovor o partnerstvu na projektu „Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine – Trilj, Otok i Dicmo“.

Ugovor su potpisali gradonačelnik Grada Trilja Ivan Šipić ,  načelnik Općine Otok  Dušan Đula , načelnik Općine Dicmo Ivan Maretić i direktor Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. Milan Smoljo  .Na potpisivanju Ugovora nazočio je i Ivan Bugarin Tehnički direktor  VODOVODA I ODVODNJE CETINSKE KRAJINE d.o.o. ujedno  i Voditelj projekta.

Potpisom ovog Ugovora stekli su se preduvjeti za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju projekta  „Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine – Trilj, Otok i Dicmo“ čiji je potpis najavljen  za 04. srpnja  2019. g..

Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 247.484.875,00 kn, procijenjeni  prihvatljivi troškovi projekta iznose 197.987.900,00 kn .Dodijeljena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda Europske unije iznose maksimalno 132.887.023,53 kn, sredstva Ministarstva zaštite okoliša i energetike 28.211.464,82 kn ,Hrvatske vode 28.211.464,82 kn, Grad Trilj 4.873.534,94  kn , Općina Otok 3.580.520,86 kn i Općina Dicmo 223.891,03 kn.

Ovim Partnerskim Ugovorom stečen je i zadnji preduvjet za potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava  između Ministarstva zaštite okoliša i energetike , Hrvatskih voda i Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o..

 

Sinj, 04.02.2019.

Obavijest o zamućenju vode

Velika količina kiše koja je jučer pala uzrokovala je zamućenje vode na vodozahvatima Ruda i Kosinac iznad maksimalno dozvoljene koncentracije za mutnoću.

Zamućena voda s vodozahvata pristiže u vodoopskrbnu mrežu na području Sinja, Trilja, Otoka, Dicma i i dio Hrvaca.

Voda se uredno dezinficira i analizira, a zbog mjera predostrožnosti preporuča se prokuhavanje vode za piće djece, starijih i kroničnih bolesnika.

Mjere preporuke ostaju do normalizacije stanja

 

Sinj, 30.studenog 2018.

UKIDA SE PREPORUKA PROKUHAVANJA VODE 
Prema najnovijim rezultatima analiza vode iz vodoopskrbnog sustava Ruda i Kosinac, ukida se preporuka za prokuhavanje vode za piće.
 

 

 

Copyright © 2018 Vodovod i Čistoća Sinj