Obavijesti
Obavijesti

Sinj, 04.02.2019.

Obavijest o zamućenju vode

Velika količina kiše koja je jučer pala uzrokovala je zamućenje vode na vodozahvatima Ruda i Kosinac iznad maksimalno dozvoljene koncentracije za mutnoću.

Zamućena voda s vodozahvata pristiže u vodoopskrbnu mrežu na području Sinja, Trilja, Otoka, Dicma i i dio Hrvaca.

Voda se uredno dezinficira i analizira, a zbog mjera predostrožnosti preporuča se prokuhavanje vode za piće djece, starijih i kroničnih bolesnika.

Mjere preporuke ostaju do normalizacije stanja

 

Sinj, 30.studenog 2018.

UKIDA SE PREPORUKA PROKUHAVANJA VODE 
Prema najnovijim rezultatima analiza vode iz vodoopskrbnog sustava Ruda i Kosinac, ukida se preporuka za prokuhavanje vode za piće.
 

 

Sinj, 26.11.2018.

Obavijest o zamućenju vode

Velika količina kiše koja je jučer pala uzrokovala je zamućenje vode na vodozahvatima Ruda i Kosinac iznad maksimalno dozvoljene koncentracije za mutnoću.Zamućena voda s vodozahvata postepeno pristiže u vodoopskrbnu mrežu na području Sinja, Trilja, Otoka, Dicma i i dio Hrvaca.Voda se uredno dezinficira i analizira, a zbog mjera predostrožnosti preporuča se prokuhavanje vode za piće djece, starijih i kroničnih bolesnika.

Mjere preporuke ostaju do normalizacije stanja.

 

Sinj, 5.studenog 2018.

Obavijest potrošačima vode vodoopskrbnog sustava Ruda

Prema najnovijim rezultatima analiza vode iz vodoopskrbnog sustava Ruda, ukidaju se preporuke za prokuhavanje vode iz slavine prije korištenja za piće za manju djecu, kronične bolesnike i imunoinsuficijentne osobe.

 

Sinj, 30.10.2018.

Obavijest o zamućenju vode

Velika količina kiše koja je jučer pala uzrokovala je zamućenje vode na vodozahvatu Ruda iznad maksimalno dozvoljenih koncentracija za mutnoću.

Analize vode pokazuju da zamućena voda s  vodozahvata pristiže u vodoopskrbnu mrežu na području Sinja, Trilja, Otoka i Dicma. slijedom čega je došlo, odnosno u pojedinim dijelovima vodoopskrbnog sustava postepeno dolazi do zamućenja vode.

Voda  se uredno dezinficira, a zbog mjera predostrožnosti preporuča se potrošačima da vodovodnu vodu prokuhavaju, posebice za djecu, starije i kronične bolesnike.
Mjere preporuke ostaju do normalizacije stanja.

 

 

 

 

18.10.2018

Obavijest za potrošače vode vodoopskrbnog sustava Šilovka

U uzorcima vode sa izvorišta Šilovka izmjerene su povećane vrijednosti za kloride u odnosu na MDK. Povećani kloridi na ovom području su prirodnog porijekla i potječu od zaslanjenih potopljenih izvora u jezeru Peruća, a vrijednosti im rastu u sušnim razdobljima.

Procjena rizika za zdravlje NZJZ Splitsko-dalmatinske županije:

Nađene povećane vrijednosti klorida utječu na promjenu senzorskih svojstava, odnosno mijenjaju okus vode koji je nešto slaniji. Pri ovim koncentracijama ne postoji direktan rizik za zdravlje, jer je unos klorida putem vode zanemariv u odnosu na količine koje se unose hranom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinj, 8.3.2018.

 

Obavijest o zamućenju vode

Tijekom noći na vodocrpilištu Ruda došlo je do zamućenja vode. 

Analiza vode iz vodoopskrbnog sustava tijekom jutra pokazala je da se mutnoća povisila iznad dozvoljenih vrijednosti i u mreži vodoopskrbnog sustava.

Dosadašnja ispitivanja, osim zamućenosti ne ukazuju na bakteriološku neispravnost vode.

Voda  se uredno dezinficira, a zbog mjera predostrožnosti preporuča se građanima da vodovodnu vodu prokuhavaju, posebice za djecu, starije i kronične bolesnike.

Mjere preporuke ostaju na snazi dok se stanje ne normalizira.

Obavijest

10.3.2018.
S obzirom da su se vrijednosti parametra mutnoće normalizirale i da je izvorište Rude ispod 4 NTU ukida se preporuka o prokuhavanju vode za ljudsku potrošnju.
Voda je po svim ostalim mikrobiološkim i kemijskim parametrima cijelo vrijeme trajanja povišenih vrijednosti mutnoće bila ispravna i sukladna Pravilniku o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju!

 

 

 

Copyright © 2018 Vodovod i Čistoća Sinj